NL EN

VEREISTEN GASTGEZIN

Aan een gastgezin worden bepaalde voorwaarden gesteld:

  • Een gastgezin moet bijvoorbeeld bestaan uit minstens twee personen.

  • Het inkomen van het gastgezin is minimaal gelijk aan 150% van het bruto minimumloon.

  • Er moet minstens één thuiswonend kind onder de zestien jaar zijn.

 

Het gastgezin verstrekt de au pair kost en inwoning en zorgt voor een deugdelijke huisvesting van de au pair in de eigen woning. Aan de huisvesting worden de volgende eisen gesteld:

  • De au pair heeft een eigen kamer, die van binnenuit afgesloten kan worden.

  • De kamer mag niet functioneren als doorgang naar een andere ruimte.

  • De kamer moet beschikken over minimaal één raam dat open en dicht kan, zodat daglicht en frisse lucht de kamer in kunnen komen.

  • Voorts heeft de kamer minimaal verwarming, verlichting, een bed, een bureau/tafel met stoel, een kledingkast, een radio of tv en toegang tot internet.

Daarnaast wordt door het gastgezin aan de au pair de mogelijkheid geboden om dagelijks gebruik te maken van een bad- en/of douchevoorziening in de woning van het gastgezin. 

Do you have any questions?
Please contact us

Please set data:
Something went wrong. Please try again later
Your message was send successfully
*Please fill in all fields