NL EN

PROFIEL AU PAIR

 

Alle au pair kandidaten dienen zich bij Au Pair Agency Mondial aan te melden via e-mail of website. Aanmelding is gratis en vrijblijvend. Op basis van de aanmelding vindt vervolgens een voorselectie plaats door Au Pair Agency Mondial. Komt de kandidaat door de voorselectie heen, dan wordt zij uitgenodigd voor een interview. Aan de hand van dit gesprek toetst Au Pair Agency Mondial de kandidaat op verschillende competenties, zoals betrouwbaarheid, daadkracht, communicatieve vaardigheden, betrokkenheid en mate van zelfstandigheid.

Na dit gesprek adviseert Au Pair Agency Mondial de au pair kandidaat om wel of niet te solliciteren.

 

De au pair voldoet aan het volgende profiel: ze is een jonge vrouw tussen de 18 en 25 jaar. Zij heeft een beroepsopleiding voltooid - of volgt een dergelijke opleiding - bij voorkeur in de zorg, het onderwijs of met een andere sociale oriëntatie. In ieder geval heeft zij een intrinsieke binding met de zorg voor kinderen, affiniteit met het huishouden en met gezinnen in het algemeen. Ook heeft zij aantoonbaar relevante ervaring op dit vlak, bijvoorbeeld als oppas of stagiaire.

De au pair spreekt Engels en is communicatief vaardig. Zij hanteert een open houding richting zowel ouders als kinderen. Ze schikt zich naar de wensen van de ouders voor wat betreft de opvoeding van de kinderen en ze houdt zich aan de algemene regels die in huis gelden.

Ze is flexibel en bereid om het gezin te ondersteunen. Door haar zorg en aanwezigheid schept ze een sfeer van rust en regelmaat in het gezin. Vanuit deze rol brengt ze haar cultuur en authenticiteit mee, en deelt deze met het gastgezin. De au pair is aldus vooral gericht op culturele uitwisseling en ondersteuning van het gastgezin.

Kandidaten uit alle werelddelen zijn in beginsel welkom bij Au Pair Agency Mondial.

Te allen tijde functioneert de au pair op basis van gelijkwaardigheid met de leden van het gastgezin.

 

Do you have any questions?
Please contact us

Please set data:
Something went wrong. Please try again later
Your message was send successfully
*Please fill in all fields